Ana, Ibrahim, Aguilera & Lázaro (Practical Period)

Ana, Ibrahim, Aguilera & Lázaro (Practical Period) 1990 acrylic on paper, 119 x 55 inches. Glexis Novoa Studio, Miami